Korporatīvā sociālā atbildība

Mūsu Korporatīvā sociālā atbildība

Kompānija pastāvīgi veic ieguldījumus Korporatīvās sociālās atbildības attīstībā, lai nodrošinātu kompānijas stabilu virzīšanos uz priekšu, un veic virkni pasākumu, kas ir aprakstīti mūsu Korporatīvas atbildības attīstības plānā.

Mēs izmantojam mūsu Korporatīvās atbildības attīstības plānu, lai nodrošinātu sociālo gaidu piepildīšanu tādos fundamentālajos jautājumos, kā, vides aizsardzība, cilvēktiesības, darba attiecības, patērētāju aizsardzības tiesības, komercdarbības ētika un kopienas attīstība.

Mūsu pilnvarotā persona Korporatīvās sociālās atbildības jautājumos kopā ar citu nodaļu pārstāvjiem vada Korporatīvās sociālās atbildības aspektus, izvēlas un nosaka prioritāros virzienus, kas veido mūsu Korporatīvās atbildības attīstības plānu 2016.-2017.gadiem.

Par sasniegtiem mērķiem tiek ziņots ikgadējā Korporatīvās sociālās atbildības pārskatā. 

Pievienotie faili