Sabiedrība

Sabiedrība un "United oils"

Vienlaikus ar savu pamatdarbību, uzņēmējsabiedrība UNITED OILS aktīvi piedalās sabiedriskās dzīves veidošanā.

Mūsdienu sabiedrības problēmas kaut kādā mērā skar jebkuru cilvēku, tomēr vispirms tās iespaido jauno paaudzi. Alkoholisms, narkomānija, noziedzība – tās ir šausminošās mūsdienu jaunatnes nenokārtotās dzīves sekas. Dziemžel, arvien biežāk mēs sastopamies ar izmisumu un nepārliecinātību par savām nākotnes izredzēm. Uzņēmējsabiedrība UNITED OILS savu iespēju robežās sniedz palīdzību tām organizācijām, kuras rūpējas par bērniem - mūsu sabiedrības nākotni, par tās stabilizāciju un normālu attīstību, kā arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2000. gadā uzņēmējsabiedrība UNITED OILS kļuva par jaunatnes sporta atbalsta un attīstības fonda «TAISNĪBA» sponsoru. Šis fonds galvenokārt nodarbojas ar bērnu un pusaudžu alkoholisma, smēķēšanas un narkomānijas profilaksi, piesaista jaunatni sportam, organizē pusaudžu un jauniešu brīvo laiku, lai radītu viņos interesi par veselīgām nodarbībām, sacensību azartu un iespējām sevis pozitīvai realizācijas sabiedrībā.

2006.gadā uzņemuma kopējas politikas rāmjos tika izstrādāta programa, kura ietver sevī pasākumus,saistītus ar materiālās palīdzības sniegšanu maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Šajā programā ir paredzēts sniegt materiālo palīdzību bērnu namiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, bāreņiem, kā arī cilvēkiem ar kustības traucejumiem.

Jau ilgu gadu garumā mēs sniedzam palīdzību daudzām organizācijām, tajā skaitā:

 • Latvijas bērnu fonds;
 • Latvijas bērnu bāreņu fonds;
 • Latvijas žēlsirdības fonds;
 • Invalīdu tiesību aizsardzības centrs.
 • Saules kalns;
 • Saules bērni;
 • NIAF „Klusums”

Uzņēmējsabiedrība UNITED OILS palīdz iegādāties Ziemassvētku un Jaungada dāvanas, ka arī ikgadēji dāvina bērniem rotaļlietas un saldumus.

Uzņēmējsabiedrība UNITED OILS pievērš uzmanību arī Afganistānas kara veterāniem. Daudzi cilvēki, kuri savulaik pildīja savu pienākumu pret valsti, iegūdami ievainojumus un bieži vien uz visu mūžu kļūdami par invalīdiem, tagad ir aizmirsti un spiesti dzīvot ārkārtīgi grūtos apstākļos. Lai viņiem palīdzētu, kompānija UNITED OILS sadarbojas ar Latvijas Afganistānas kara un citu militāro konfliktu veterānu asociāciju, kā arī sniedz tiešu palīdzību kara veterāniem.

Ja arī Jums rūp Latvijas nākotne, UNITED OILS valdes priekšsēdētājs aicina Jūs atbalstīt organizācijas, kas sniedz palīdzību bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī piedalīties kopprojektos ar mērķi mazināt ekonomiskās situācijas negatīvu ietekmi uz mūsu bērnu attīstību un veicināt sportiskas, veselīgas un aktīvas dzīves principu ieviešanu sabiedrībā.   

Personas, kuras var pretendēt uz labdarības palīdzību no UNITED OILS:

 • Bērnu un invalīdu nami;
 • Bērnu un invalīdu aizsardzības fondi un biedrības;
 • Kompānijas darbinieku un to ģimenes locekļi;

Labdarības palīdzības piešķiršanas kritēriji bērnu namiem, organizācijām un fondiem atsevišķu projektu realizācijai:

 • projekta sociālais nozīmīgums;
 • labdarības līguma esamība ar izdevumu tāmi, saskaņotu ar Kompaniju; 
 • atskaišu esamība par saņēmto labdarības līdzekļu izlietošanu proejkta mērķim.

Labdarības palīdzības piešķiršanas kritēriji Kompānijas darbiniekiem un to ģimenes locekļiem:

 • darbinieka ienākumu līmenis;
 • darbinieka ģimenes sastāvs;
 • darbinieka darba stāža Kompānijā un profesionāls ieguldījums;
 • labdarības palīdzības pieprasījuma iemesls (slimība, nelaimes gadījums utt.)

Labdarības līdzekļu apjoms tiek apstiprināts Kompānijas gada budžeta ietvaros. Lēmums par labdarības palīdzības piešķiršanu tiek pieņemts UNITED OILS Valdē, ņemot vērā apstiprināto budžetu. Naudas līdzekļu pārskaitīšana komercorganizācijām netiek uzskatīta par labdarības ziedojumu.

Lai pieteiktos labdarības palīdzībai, ir jāiesniedz iesniegums brīvaja formā, norādot visu kontaktinformāciju, nepieciešama finansējuma mērķi un summu, un jāiesniedz atbildīgai personai.