Karjera

 Visas UNITED OILS  aktivitātes personāla vadības jomā nosaka uzņēmuma  politika.
UNITED OILS prioritātes personāla vadībā ir nodrošināt katru darba vietu ar atbilstoši kvalificētu personālu, kā arī paaugstināt personāla kvalifikāciju,  saskaņā ar uzņēmuma un darbinieku vajadzībām.  

     Lai sekmīgi realizētu uzņēmuma politiku personāla resursu vadības jomā, uzņēmumā īpaši tiek pievērsta uzmanība darba drošībai, darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanai, darbinieku veselības apdrošināšanai un tādu darba apstākļu veidošanai, kas motivētu darbiniekus iesaistīties kopējā darbā ar mērķi sasniegt augstus darbības rezultātus. 

     Galvenās prasības, kas tiek izvirzītas darba ņēmējam, ir apzinīga darba pienākumu izpilde un pozitīvas atmosfēras uzturēšana savā darba kolektīvā. Visiem darbiniekiem ir vienādas tiesības, neraugoties uz viņu vecumu, dzimumu, nacionalitāti, reliģisko pārliecību, ģimenes stāvokli, politiskajiem uzskatiem vai īpašu veselības stāvokli (invaliditāti). 

     UNITED OILS saviem darbiniekiem piedāvā darbu vienā lielākajām kompānijām Baltijā, kas nodarbojas ar auto ķīmijas, eļļu un smērvielu ražošanu un izplatīšanu.

     Ja Jūs vēlaties pievienoties SIA UNITED OILS kolektīvam, sūties savu CV uz adresi: office@oils.lv! Gadījumā, ja parādīsies Jums piemērota vakance, mēs noteikti ar Jums sazināsimies.

Mēs piedāvājam:

  • modernus darba apstākļus;
  • profesionālu apmācību;
  • izaugsmes iespējas;
  • motivējošo atalgojumu.