Prezidenta Runa

Kompānijas „UNITED OILS” - tehnisko eļļu, smērvielu, automobiļu un citu ķīmisko šķidrumu ražotāja dibināšanas diena – 1994. gada 5. septembris.

Jau vairāk ka 20 gadu garajā SIA „UNITED OILS” vēsturē ticis pārstrādāts un pārdots vairāk nekā 130 000 tonnu eļļu, smērvielu, dzesējošo šķidrumu un citu auto šķidrumu.

Šodien SIA „UNITED OILS” – ir kompānija, kura izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas un veic ražošanas efektivitātes paaugstinošus pasākumus.

2008. gadā tika pabeigts rūpnīcas rekonstrukcijas un modernizācijas programmas kārtējais etaps, kurš noslēdzās ar ražošanas kompleksā ietilpstošo tehnoloģisko iekārtu palaišanu. Šīs iekārtas nodrošina produkcijas marķēšanu, izliešanu, ka arī iepakošanu lietotāju tarā. Rezultātā iegūts aptuveni 20 dažādu Eiropas standartiem atbilstošu eļļu, smērvielu un šķidrumu veidu. UNITED OILS gatavojas vēl citu veidu eļļu ražošanai, kuri būtu nepieciešami lietotājiem gan iekšējā, gan ārējā tirgū.

UNITED OILS uzsācis realizēt jau nakamo etapu – Rekonstrukcijas un modernizācijas programmu „UNITED OILS 2016-2020”, kuras pamatā ir vairāku projektu realizācija, ar mērķi:

  • Palielināt rūpniecības jaudu, lai spētu saražot vairāk par 15000 tonnām eļļu, smērvielu un tehnisko šķidrumu gadā;
  • Samazināt infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, pielietojot jaunus ekonomiski izdevīgus mehānismus, iekārtas un izejvielas;
  • Nodrošināt izgatavojamās produkcijas kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības valstu prasībām;
  • Attīstīt infrastruktūru (rezervuāru parki, starpcehu komunikāciju tīkli, energo un ūdensapgāde);
  • Pilnveidot rūpnīcas energoapgādi un samazināt enerģijas patēriņu;
  • Uzlabot ekoloģisko vidi un nepieļaut kaitīgo vielu un atkritumu nonākšanu dabā (apkārtējās vides aizsardzība).

Pēc programmas realizācijas UNITED OILS sasniegs mūsdienīgu uzņēmumu līmeni ar ražošanas kapacitāti līdz 32 tūkstošiem tonnu gadā. Šobrīt UNITED OILS kompānijā īsteno 3 lielus investīciju projektus. Norit darbs programmas „uzņēmējdarbība” ietvaros, tiek piesaistīti Eiropas Savienības fondi jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanai. Sākts darbs pie projekta par angāru būvēšanu un rezervuāru parka uzstādīšanu.

Plašā rekonstrukcija kļūst iespējama, pateicoties virknei drosmīgu tehnoloģisko risinājumu, lietpratīgai inženieru politikai, precīzam un saskaņotam visa SIA „UNITED OILS” kolektīva darbam, kā arī valsts atbalstam.

Šobrīd „UNITED OILS” vadības, speciālistu un visu darbinieku pūles vērstas uz adaptāciju jaunajiem cenu nosacījumiem naftas un ķīmijas produktu ieviešanai Latvijā un efektīva uzņēmuma darba nodrošināšana šājos apstākļos.

Aicinām sadarbībai visas ieinteresētās puses.

SIA „UNITED OILS” - uzticams partneris sadarbībā.

Ar cieņu,

SIA „UNITED OILS”
Valdes priekšsēdētājs

Džeihuns Zalovs