Lai novērstu fasētas produkcijas viltošanu SIA „UNITED OILS” iegādājās un nodeva ekspluatācijā indukcijas iekārtu kannu aizvākošanai. Aizvākošanas procesā kannas kakls tiek noslēgts ar folliju tādejādi samazinot produkcijas viltošanas risku.