"United Oils" 28. novemrbī 2011. gadā, saņēma starptautisko sertifikātu ISO 14001:2004 vides menedžmenta jomā.

Vides menedžmenta sistēmas uzņēmumā un tā sertifikācijas galvenie mērķi ir:
- samazināt negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi;
- palielināt ekoloģiskās efektivitātes darbību uzņēmumā;
- palielināt ekonomiskās efektivitātes darbību uzņēmumā;
- samazināt atkritumu veidošanas;
- atkritumu pārstrāde.