2012.gada 20.decembrī SIA “UNITED OILS” apmeklēja Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrību „Saulstariņi”, kura aprūpē, izglīto un atbalsta 48 bērnus ar īpašām vajadzībām, kā arī sniedz psihologisku, sociālu un materiālu palīdzību gan pašiem bērniem, gan šo bērnu ģimenēm. Visi bērni ir saņēmuši Ziemassvētku dāvanas, kā arī saziedotas spēles, rotaļlietas un drēbes. Mēs izsakām lielu pateicību visiem brīvprātīgajiem, kas piedalījās šajā akcijā.

SIA “UNITED OILS” paziņo par 2013.gada akciju DZĪVOT PRIEKS un aicina visus mūsu partnerus, klientus un draugus aktīvi iesaistīties un atbalstīt Viļānu bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. Vairāk informācijas par labdarības akciju skaties sadaļā Kompānija / Sabiedrība / Dzīvot prieks: saite