2012.gada 7.novembrī SIA UNITED OILS veiksmīgi veica resertifikāciju saskaņā ar kvalitātes vadības standartu ISO 9001:2008 un saņēma sertifikātu № DNKFRC9612A, kas ir spēkā līdz 2016. gada 4.janvārim. Sertifikāts izsniegts Bureau Veritas.