2013.gada 7. – 8.jūnijā Baltijas Starptautiskā akadēmijā notika IV Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Reģionālo ekonomiku transformēšana: ilgtspējīga attīstība un konkurētspēja." Konferencē piedalījās Uzbekistānas vēstnieks Afzal Artikov, BMA Senāta priekšsēdētājs asociētais profesors Staņislavs Buka, profesors Jacek Zielinski (Polija) un daudzi citi konferences dalībnieki.

Konferences laikā SIA “UNITED OILS” valdes priekšsēdētājs Džeihuns Zalovs iepazīstināja klausītājus ar savu ziņojumu: " Reģionālo ekonomiku transformēšana: Latvijas enerģijas tirgus ilgtspējīga attīstība".

Džeihuns Zalovs pārliecināts, ka papildus uzņēmējdarbībai, kuru viņš veic kopš 1992.gada, uzņēmējiem ir aktīvi jāpiedalās zinātniskajos darbos un pētījumos un kopā jāizstrādā metodoloģija, lai uzlabotu Latvijas uzņēmumu ekonomisku konkurētspēju. Tikai apvienojot metodiskus pētījumus ar praktisku darbību var uzlabot uzņēmējdarbības vidi un attīstīt augsto tehnoloģiju ražošanas metodes, samazinot enerģijas patēriņu un uzlabojot ekoloģisko vidi.