2013. gada oktobrī Rīgas 34. vidusskolas 4. klases skolēni devas UNITED OILS ražotnē ar izlītojošo ekskursiju.

Ekskursijas mērķis: iepazīstināt skolēnus ar kompānijas vēsturi, ražošanas tehniku un tehnoloģijam, darba saturu un apstākļiem projekta “Karjeras dienas” ietvaros. Ekskursijas rezultātā mācekļi daudz uzzināja par kompāniju, ražotnes esamību Latvijā, ieguva zināšanas par mašīnu, iekārtu, un tehnoloģisko ieriču darbību, kā arī apzinājas, cik augstās prasības darbinieku sagatavošanas līmenī ir mūsdienas ražojošiem uzņēmumiem.

Ekskursijas laikā iegūtas zināšanas nākotnē palīdzēs skolniekiem izdarīt pirmo svarīgo soli savā dzīvē – izvēlēties profesiju.