2014. gada 28. novembrī SIA „UNITED OILS” vides pārvaldības sistēma tika veiksmīgi pārsertificēta un pilnība atbilst LVS NE ISO 1400:2005 standarta prasībām. Sertifikāta Nr. LVRIG59714B un tas derīguma termiņš ir līdz 2017. gada 27. novembra. SIA „UNITED OILS” pievienojas Latvijas labākajiem uzņēmumiem, kas jau atkārtoti sertificēti kā atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Re-sertifikāciju veica starptautiska kompānija BUREAU VERITAS.