2006.gadā sākās jauns etaps uzņēmuma darbībā – ekspluatācijā tika nodota pilnīgi jaunā Tukuma ražošanas bāze. Droši var teikt, ka UNITED OILS ražotne ir vienīgais objekts Baltijas valstīs ar tik mūsdienīgu materiāli tehnisko aprīkojumu.

Esošajās tvertnēs ir iespējams uzglabāt vairāk nekā 10 tūkstošus tonnu dažādu naftas un ķīmijas produktus vienlaicīgi. Automatizēto līniju ražotspēja atļauj vienas darba dienas laikā saražot vairāk par 55 tonnām gatavās produkcijas, kas fasēta kannās ar tilpumu no 100 ml līdz 20 litriem, kā arī 30 tonnas produkcijas, kas fasēta 200-litru metāla vai plastmasas mucās.

Ražotne ir aprīkota ar visām nepieciešamām ierīcēm, kas atļauj gan pieņemt cisternas un vagonus, gan arī veikt preču iekraušanas darbus dzelzceļa cisternās un vagonos. Ražotnē ir sava laboratorija, kas dod iespēju kontrolēt visu ienākošo naftas un ķīmijas produktu kvalitāti un sekot saražotās produkcijas kvalitātes rādītājiem.

Ražotne  atbilst visām likumdošanas prasībām darba aizsardzības jomā, kā arī Eiropas Savienības standartiem. Ražotnes personāla ērtībām ir izveidota plaša infrastruktūra: atpūtas istabas, garderobes, dušas, virtuve.

Līdz ar ražošanas objekta ievešanu ekspluatācijā “UNITED OILS” priekšā paveras lielas perspektīvas, kas saistītas ar smērvielu, naftas un ķīmijas produktu realizācijas tirgus paplašināšanu kaimiņvalstu teritorijās. 

Laboratorija

Kvalitātes kontroles sistēma uzņēmumā pastāv no uzņēmuma dibināšanas momenta, tomēr par savu laboratoriju UNITED OILS var runāt tikai no tā brīža, kad tika nodota ekspluatācijā  Tukuma ražošanas bāze.

Pamatojoties uz saistību starp lietojamās eļļas kvalitāti un dzinēja ekspluatācijas ilgumu, tika pieņemts lēmums nodrošināt laboratoriju ar visu nepieciešamo aparatūru, lai veiktu ienākošo naftas produktu ekspresanalīzi, kā arī lai veiktu pilnu kvalitātes rādītāju kontroli uzņēmumā ražotajiem naftas un ķīmijas produktiem. Pilns UNITED OILS ražoto preču sortiments šodien pārsniedz 110 nosaukumus un tas ir tikai sākums.

Augsta kadru kvalifikācija, milzīga darba pieredze, augsttehnoloģiskā laboratorijas aparatūra atļauj garantēt patērētājiem produkcijas kvalitāti un piedāvāt ražošanas pasūtītājiem pārbaudītus risinājumus.

Jau šodien UNITED OILS ražošanas laboratorijā ir iespējams veikt naftas produktu analīzes pēc sekojošiem rādītājiem:

  • blīvums;
  • kinemātiskā viskozitāte;
  • viskozitātes indekss;
  • uzliesmojuma temperatūra;
  • ūdens saturs;
  • mehānisku maisījumu saturs;
  • sacietējuma temperatūra;
  • krāsa uz kolorimetra utt.

Laboratorijas speciālisti ar galvenā tehnologa vadībā pastāvīgi pievērš uzmanību piedāvāto naftas produktu kvalitātes kontrolei un saglabāšanai.